Mô Hình E-Coffee Kiosk & Takeaway

Mô hình E-Coffee Kiosk & TakeAway

Nếu bạn có diện tích quán khiêm tốn chỉ từ 5-10m2 và mong muốn tối ưu chi phí ở mức thấp nhất thì E-COFFEE Kiosk and Takeaway sẽ giúp bạn khởi nghiệp thuận lợi, ít áp lực.