Mô Hình E-Coffee Premium

Mô Hình E-Coffee Premium

Riêng mô hình E-COFFEE Premium lại mang đến không gian tinh tế, đẳng cấp dành cho các đại lý có mặt bằng rộng từ 80-150m2.