4. Mô Hình E-Coffee Premium2

Mô hình E-Coffee Đường Phố "E-Coffee 24 Trương Định, TP Nha Trang"

mô hình E-COFFEE đường phố của thương hiệu đang dược không ít đại lý yêu thích. Dòng này phù hợp với quán có diện tích 34-40m2.