Trà vải nha đam nền trong suốt nghiên

Trà vải nha đam E-Coffee

Đập tan nóng bức bằng TRÀ VẢI NHA ĐAM mát rượiii 🌿Trà tiếp tục là cảm hứng cho những công thức nước uống bất kể mùa lạnh hay nóng. Bước vào hè rồi, mình cùng ghé E-Coffee thưởng thức món mới nào.