cà phê phin truyền thống gói 1000g-1

Sản phẩm cà phê phin truyền thống E-Coffee dạng bột xay sẵn trọng lượng 1000g (bao gồm 2 gói 500g)

Sản phẩm cà phê phin truyền thống E-Coffee dạng bột xay sẵn trọng lượng 1000g (bao gồm 2 gói 500g)