E-Milktea Black (trà sữa đen) Nền trắng

Trà sữa trân châu đường đen E-Coffee