cafe espresso

Sản phẩm Espresso Italiano 100% Arabica Single Origin từ Cầu Đất – Đà Lạt, Mức độ rang phù hợp cho pha máy và pha phin, Sản phẩm được rang mộc 100% nguyên chất – Không sao tẩm hương liệu phụ gia. Loại Sản phẩm: Cà phê bột, Cà phê hạt. Sử dụng Pha phin truyền thống Bao gói: Sử dụng 100 bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có van giảm áp . Khối lượng: 250 gram, 500 gram, 1000 gram…