Khi khách mang đồ uống ngoài menu vào quán thì phải làm sao