NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU E-COFFEE – HỆ THỐNG CÀ PHÊ RANG XAY NGUYÊN CHẤT – CHẤT LƯỢNG CAO ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM