Soda Blue Ocean

Soda Blue Ocean có vị the mát đặc trưng từ syrup Curracao cùng vị chua thanh từ chanh tươi, chút hăng hăng lá của húng lủi và siro vỏ cam đầy lôi cuốn