Đừng lầm tưởng cà phê hạt lớn khi rang sẽ ngon hơn hạt nhỏ !

Premium Coffee Market

Có thể rất nhiều người ở đây nghĩ rằng cà-phê hạt càng lớn, càng tốt, càng cho chất lượng cà-phê cao hơn những hạt cà-phê nhỏ hơn. Nhưng chưa chắc đã là như vậy đâu, đừng lầm tưởng !

Leave a comment

go top