Tag: “BAO” ĐÔNG KHÁCH

Premium Coffee Market
Tin tức

CÀ PHÊ SẠCH – CHẤT LƯỢNG CAO GIÁ SỈ BỎ QUÁN “BAO” ĐÔNG KHÁCH

- Bạn đang chuẩn bị mở quán cafe mà chưa biết lấy nguyên liệu cà phê ở đâu.?- Bạn đang là người kinh doanh quán cà phê và chưa ưng ý với chất lượng cà phê hiện tại của quán.?- Bạn đang kinh doanh quán cà phê mà vắng khách do chất lượng cà phê chưa ổn.?- Bạn đã tìm hiểu một vài đơn vị cung cấp cà phê và băn khoăn về giá ?Và còn nhiều câu hỏi nữa …
go top