Tag: Chạy Marketing quảng cáo khi khai trương

Premium Coffee Market
Tin tức

Bạn nhận được sự hỗ trợ gì khi nhượng quyền tại E-Coffee VietNam

Như đã phân tích ở các bài trước, việc nhượng quyền thương hiệu đem lại rất nhiều các yếu tố có lợi cho các chủ đầu tư. Một trong số đó là việc nhận được hỗ trợ từ thương hiệu mẹ. Với E-Coffee VietNam, chúng tôi coi việc hỗ trợ các cửa hàng mới mở vào thời điểm ban đầu là một công việc hết sức quan trọng. Vậy tại sao sự hỗ trợ ấy lại quan trọng và cấp …
go top