Tag: Đường tới nấm mồ

Premium Coffee Market
Tin tức

Đường tới nấm mồ thêm gần khi dân Việt phải uống ”cà phê hóa chất”

Đường tới nấm mồ thêm gần khi dân Việt phải uống ''cà phê hóa chất'' ''Người dùng cà phê Việt Nam đang uống nhiều chất độn hơn chất cà phê. Tại sao từ ly cà phê đến nấm mồ nhanh? Là vì uống cà phê giờ không phải từ cà phê mà uống từ hóa chất hoặc từ nông sản rang cháy'', ông Nguyễn Văn An - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam từng chia sẻ. (more…) …
go top