Phần 7: Perfect Cup: ĐỔ CÀ PHÊ ĐÚNG CÁCH (POURING TECHNIQUE)

Pour cà phê sao cho đúng. Pour làm sao để giữ được mùi vị của cả sữa và cà phê; và quan trọng hơn thế, để kết hợp hai nguyên liệu này lại. read more