Những Khó khăn trong việc quản lý “chi phí đầu tư ban đầu” khi tự lập một thương hiệu riêng!

Trong thực tế, rất nhiều các “start-up” quyết định mở ra các thương hiệu mang tính cá nhân với mong muốn tạo ra những dấu ấn riêng cho mình. Nhưng đôi khi, chính vì sự vội vàng, nhanh chóng muốn đạt đến thành công mà họ đã không tạo cho mình những bản kế hoạch kinh doanh chi tiết, đặc biệt là kế hoạch để sử dụng “chi phí đầu tư ban đầu”. có thể nói, việc kiểm soát được chi phí đầu tư ban đầu đóng góp rất lớn trong việc xây dựng và phát triển của bất kì 1 thương hiệu nào. Cùng E-Coffee VietNam phân tích về các khó khăn khi quản lý “chi phí đầu tư ban đầu” nếu bạn đang có ý định lập 1 thương hiệu riêng. read more