Cơ hội cho ngành F&B thời hậu đại dịch covid-19 là như thế nào?

Chúng ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn khi phải đương đầu với đại dịch covid-19. Toàn xã hội và nền kinh tế lúc này đang phải “gồng” mình, tập trung mọi nguồn lực để chống dịch. Việc mọi người hạn chế ra đường cũng như tụ tập khiến cho không ít các ngành kinh doanh bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngành F&B vốn đang rất sôi động trước đó. Thế nhưng bất kì một cánh cửa nào đóng lại cũng sẽ có một cánh cửa mở ra. Hôm nay, hãy cùng bỏ qua những khó khăn trong hiện tại và cùng E-Coffee VietNam phân tích những cơ hội của ngành F&B thời hậu đại dịch covid-19 là như thế nào? read more