E-COFFEE Kiosk – Sản phẩm nhượng quyền mới

Với mong muốn mang sự hiện đại của mình hoà chung với nét văn hoá cà phê đường phố của Việt Nam, mô hình E-COFFEE KIOSK đã chính thức “ra đường” phục vụ tất cả những người yêu thích cà phê rang xay. read more