Phần 3/8 Perfect Cup: PHÂN BỐ CÀ PHÊ TRONG PORTAFILTER (COFFEE DISTRIBUTION

Nhiều khi shots của các bạn chảy ra nhanh hơn bình thường, hoặc uống nhạt hơn hoặc bị channelling, các bạn thường loay hoay điều chỉnh những yếu tố như là grind size, tamping, volume basket. read more